IVP terugblik avond kerkelijke medewerkers

De dagen worden korter en dat houdt in dat het herfstseizoen weer is aangebroken. Voor onze kerkelijke gemeente betekent het dat het winterwerk weer van start is gegaan. De catechisaties zijn begonnen en ook alle clubs en verenigingen draaien volop. Het was mooi om juist aan het begin van het winterwerk een avond te beleggen voor alle kerkelijke medewerkers en functionarissen in de zaal van de Syrisch Othodoxe Kerk. Op 19 september jl. was Marianne Bronsveld van het landelijk Meldpunt (seksueel misbruik in kerkelijke relaties) in ons midden.
Zij hield een aansprekende presentatie met als titel 'Samen in gesprek over een veilige kerk!' Uiteraard hoort juist de kerk een veilige plek te zijn, maar helaas is dit geen vanzelfsprekendheid. Om een enkel feit te noemen: meer dan 85% van de daders van seksueel geweld komt uit familiekring of andere sociale context zoals vrienden, sport, buurt, kerk, enz.
En slachtoffers zwijgen vaak! Het is moeilijk om over zo’n intiem onderwerp te praten en er is schaamte en schuldgevoel. Heel vaak leeft de angst of men wel geloofd zal worden. Als misbruik of ongewenst gedrag plaats vindt door zo’n 'keurig iemand' als een kerkenraadslid of leider van de jeugdvereniging of …..? Slachtoffers kunnen bang zijn voor de gevolgen en zijn dan loyaal aan de dader.
Iedereen voelt wel aan dat het zo beslist niet moet en dat slachtoffers juist een steunende omgeving nodig hebben, waar vertrouwen is. Het was goed om met elkaar te praten over risicofactoren in de kerkelijke gemeente. Denk hierbij aan machtsongelijkheid, ondermijnen van vertrouwenspositie, onprofessioneel handelen van kerkelijke functionaris, een onveilige omgeving, enz.
Later op de avond gingen we aan de slag in workshops, waar verschillende situatieschetsen werden besproken. Het kan ook gebeuren dat een jongere bijvoorbeeld een leidinggevende uitdaagt, misschien wel verleidt. Hoe gaan we hier dan mee om? Ook in die gevallen dienen we in liefde en met bewogenheid te handelen in de geest van Christus.
Er was een mooie opkomst van onze kerkelijke functionarissen waar we, mede namens de kerkenraad, blij mee zijn. We kunnen terugkijken op een waardevolle en zinvolle avond, waar ook de ruimte was om vragen te stellen.  
Nogmaals willen we als IVP erop wijzen dat, als u of jij ergens mee loopt, dingen signaleert of graag eens wilt praten, contact met ons op te nemen. Of benader het landelijk Meldpunt (www.meldpuntmisbruik.nl of 06-81080117).
Ontvang een hartelijke groet van Lydia Boers (06-12091890, ivplydiaboers@hhgrijssen.nl) en Karst Rook (06-53501641, ivpkarstrook@hhgrijssen.nl).