• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
qxif-book
qxio-ios-calendar
qxio-ios-play
qxio-archive

Vrijwilligers gezocht voor werkzaamheden aan de pastorie

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet, zijn wij als HHG Rijssen vanaf 1 december a.s. eigenaar van een prachtige pastorie.

Ondanks het feit, dat we helaas op dit moment nog geen nieuwe predikant mogen hebben, willen wij toch op korte termijn de werkzaamheden gaan oppakken die nodig zijn om de pastorie dusdanig aan te passen, dat deze voor een predikantsgezin nog beter geschikt wordt, dan nu al het geval is.

Te denken valt o.a. aan een stuk interne verbouwing, het vervangen van de huidige keuken, badkamer en toilet (gedateerd), het bouwen van een berging (voor fietsen en tuingereedschap etc.) en het realiseren van een tweede toegang tot de woning.

Veelal bouwkundige werkzaamheden en installatiewerk dus en ook zal er vanzelfsprekend het nodige behang- en schilderwerk moeten plaatsvinden.

Vanuit de Kerkvoogdij zijn wij momenteel bezig met het maken van een plan hiervoor.

Voor al deze werkzaamheden zijn wij grotendeels aangewezen op vrijwilligers, immers op die manier kunnen we ook de kosten zoveel mogelijk drukken.

Gelukkig hebben al vele mannen zich bereid verklaard om de komende tijd te willen helpen en ook vanuit de bestaande tuinploegen is er zeker animo.

Maar onze vraag is: wie wil en kan er nog meer helpen bij al deze (pastorie-)werkzaamheden?

Wij denken hierbij voornamelijk aan timmerlieden, metselaars, loodgieters, elektriciens, schilders en behangers.

Ook zou het zeer wenselijk zijn, als er een of twee mensen zouden zijn, die alle werkzaamheden zouden kunnen coördineren, een soort uitvoerders dus.

Maar eigenlijk is eenieder, die de handen uit de mouwen kan en wil steken en die een beetje handig is, hartelijk welkom, immers, vele handen maken licht werk en het is ook voor de onderlinge saamhorigheid erg fijn. Mocht u zich beschikbaar willen stellen, wilt u dit dan aangeven op kerkvoogdij@hhgrijssen.nl?

Wij zullen vervolgens als Kerkvoogdij e.e.a. inventariseren en meenemen tijdens het maken van het plan en de tijdsplanning die daarbij hoort.

Uiteraard zullen wij u daarna tijdig informeren over het vervolg.

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw hulp en willen u tevens vragen het werk wat gebeuren moet, op te dragen in het gebed.

Want aan Zijn zegen is toch alles gelegen!

Hartelijke groet van uw Kerkvoogdij