• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
qxif-book
qxio-ios-calendar
qxio-ios-play
qxio-archive

Vrijwillige bijdrage 2024

Net zoals voorgaande jaren vraagt het college van kerkvoogden u om onze kerkelijke gemeente in 2024 financieel te ondersteunen. De actie vrijwillige bijdrage 2024 loopt van januari tot en met december.

Het college van kerkvoogden is voor de inkomsten vrijwel geheel aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente. Een groot deel daarvan is afkomstig uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen.

Daar staat tegenover dat u als gemeente ons tot op dit moment nog altijd in staat hebt gesteld om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De kerkvoogdij is u hier erg dankbaar voor en we hopen dat u dit wilt blijven doen.

Dit jaar bieden we u ook dit jaar de mogelijkheid om uw bijdrage op een zeer eenvoudige manier toe te zeggen. U kunt dat namelijk doen door gebruik te maken van de volgende link:
https://www.hhgrijssen.nl/bijdragen/
Hierbij heeft u uw persoonlijke registratiecode nodig. Deze heeft u per email ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op via hhhazelhorst@hhgrijssen.nl of 06-41664217.

Wij wensen u van harte Gods zegen toe en zien uw toezegging dankbaar tegemoet!

Het college van kerkvoogden