Live luisteren

qxio-radio-waves

OPTIE 1

Kerkradio / scanner

Frequentie 148,2625 Mhz, alleen te ontvangen in omgeving Rijssen

qxio-android-phone-portrait

OPTIE 2

Kerkomroep app

App is te downloaden in App-Store of Google Play

qxio-android-laptop

OPTIE 3

Kerkomroep website

Klik hier om mee te luisteren op de website van Kerkomroep.nl

qxif-youtube

Liturgie zondag 27-11-2022 10:00 (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Voorganger: ds. H. Lassche

Psalm 116 : 3, 4
Psalm 25 : 8

Schriftlezing: Jesaja 64 : 1 - 12 (tekst v. 1a)
Psalm 68 : 4, 5
Lofzang van Maria : 7
Psalm 98 : 4

Thema: Adventsbede
1. een zuchtend volk
2. de scheurende hemel
3. de komende Messias

Liturgie zondag 27-11-2022 18:30

Voorganger: ds. H. Lassche

Tien Geboden : 1, 3
Psalm 17 : 8
Schriftlezing: Jesaja 40 : 1 - 31
Psalm 97 : 4, 5
Psalm 119 : 65
Psalm 40 : 5

Heidelberger Catechismus, Zondag 35 V&A 96 t/m 98

Collecten

Er zijn 3 opties om uw collecten op afstand te kunnen geven.

1) Via het online collecteformulier.

2) Via de Scipio-app, waarvoor gemeenteleden een uitnodiging hebben ontvangen.

3) Zelf overmaken op het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL86 RABO 0347 3572 53 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Rijssen o.v.v. collecten. Indien niet gespecificeerd, wordt dit ontvangen bedrag verdeeld tussen de kerkvoogdij en diaconie volgens de verdeling zoals deze in de loop van de tijd als een gemiddelde is waargenomen.

Klik hier voor meer informatie over het collecteformulier en de Scipio-app.

Alvast hartelijk dank voor uw steun aan onze gemeente!